Læreplaner

Pædagogiske læreplaner

Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske læreplaner i daginstitutioner indført.

Socialministeriet udsendte i den forbindelse en bekendtgørelse omhandlende mål, principper samt vejledning til udarbejdelse af læreplanerne.

Vi skal udvikle mål, metode, samt dokumentation og evaluering udfra de seks temaer, der er beskrevet i lovgivningen, herunder også for børn med særlige behov.

 

Disse seks temaer er: undefined

 

Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer).

 

Sociale kompetencer (fællesskab)

 

Sprog (nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog, billedsprog).

 

Krop og bevægelse(Fysiske og motoriske færdigheder)

 

Natur og naturfænomener (arbejde med natur, årstider, dyr planter).

 

Kulturelle udtryksformer og værdier (arbejde med kreativitet, kultur, IT/computer).

Eksempelvis berører en tur i skoven temaerne således;

Et andet eks. kunne være vores fælles ugentlige morgensang;

Alle børnene i børnehaven er indbefattet af de pædagogiske læreplaner. At arbejde med de pædagogiske læreplaner oplever vi i børnehaven som noget positivt, og det hænger naturligt sammen med vores pædagogiske målsætning og de ting som er beskrevet i vores Virksomhedsplan/Læreplan.

 

Vores definition på læring: undefined

Læring er noget aktivt, der foregår alle steder og i alle situationer; Når børn leger og når børn og voksne foretager sig noget aktivt sammen. Det er i samspillet børn/børn og i samspillet børn/voksne der læres.

Læring er noget der foregår gennem erfaring og ved refleksion. Læring er kontekstbetinget. I daginstitutionen findes mangfoldige muligheder for læring og udvikling. I børnehaven arbejder vi kontinuerligt på at skabe gode rammer for børns alsidige udvikling og læring. 

Vi arbejder pædagogisk for at forbinde børnenes egen virksomhed, fri leg og udfoldelse med pædagogisk styring og organisering.

Læring er noget der sker, når følelser, tanker, hukommelse mm. spiller sammen. Noget der udvikler sig til en helhed. Læring sker altid i forhold til en tidligere viden, hvor hovedet, kroppen og følelserne er involveret.

Vi definerer læring som en dynamisk proces, hvor børnene er med til at skabe egne læringsprocesser og hvor det er vigtigt at følge børnenes spor. Børnene vil deltage i læringsprocesserne, hvis de oplever sig respekterede, unikke og værdifulde. Barnet, som trives, tør markere sin personlighed og vil vise, hvem det er.
I enhver læringssituation er der psykologiske behov der skal tilfredsstilles, de omhandler bl.a. anerkendelse, accept, respekt, tiltro, tillid og samhørighed.

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Åbningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 17.00

 

Lukkedage 2017

10.-11.-12 april - dagene før påske.

26 maj - dagene efter Kristi Himmelfart

27.-28.-29. december - dagene mellem jul og nytår.