Personale

Kira Tønder - leder og pædagog på rød stue - 37 timer

 

 

 

 

 

 

Kirsten (Ki) Pless - pædagog på rød stue - 37 timer

 

 

Marie K.- pædagogmedhjælper på rød stue - 37 timer

 

  Christina Landberg Fischer - pædagog på grøn stue - 37 timer.

 

Camilla Kjelsmark - pædagog på grøn stue - 37 timer

 

 

Emil Nielsen - pædagogmedhjælper på grøn stue - 37 timer

 

 

 

Elias Lutz Svarrer  - vikar

 

 

 

Freja Pedersen - vikar

 

 

Marie B. - vikar

 

 undefined

Zahra Mousazadeh - Køkken - 30 timer.

 

 

Jan - Gårdmand

 

 

 

Personalets mål

 

For at sikre at jeres børn får så god en tid i børnehaven som muligt, har vi som personale sat nogle mål for os selv:

Alle har et ansvar for stuens og hele husets trivsel,

At vi har tid til planlægning,

Alle har et ansvar for at personalemøderne har et relevant pædagogisk indhold.

Vi er selv ansvarlige for at deltage aktivt i personalemøderne.

At vi alle arbejder loyalt i forhold til vores målsætning,

At vi kan give hinanden konstruktiv kritik,

At vi til stadighed reflekterer over og revurderer vores pædagogiske praksis.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Åbningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 17.00

 

Lukkedage 2021

 30.-31 marts - dagene før påske.

 27.-28.-29.-30. og 31.december - dagene mellem jul og nytår.