Personale

 Personale

 

 

 

 

 Iben Hansen - Klyngeleder.

 

 

undefined 

Liselotte Manniche - Pædagogisk leder og pædagog på rød stue -37 timer.

 

undefined 

Kirsten Sø - pædagog på rød stue - 37 timer.

 

 

Freja Aatrup- pædagogmedhjælper på rød stue - 37 timer.

 

 

 

 

Simone Holmelund Andersen - pæd.stud. på rød stue - 32 timer, til d. 1/11-2020.

 

 

undefined 

Christina Landberg Fischer - pædagog på grøn stue - 37 timer.

 

 

 

Kirsten Pless (Ki) - pædagog på grøn stue - 37 timer.

 

 

 

Elias Lut Svarrer  - pædagogmedhjælper på grøn stue - 37 timer.

 

 

Mads Andreas Thoning - pædagogmedhjælper på grøn stue, indtil 1/12-2020.

 

 

 undefined

Zahra Mousazadeh - Køkken - 30 timer.

 

 

  Personalets mål

 

For at sikre at jeres børn får så god en tid i børnehaven som muligt, har vi som personale sat nogle mål for os selv:

Alle har et ansvar for stuens og hele husets trivsel,

At vi har tid til planlægning,

Alle har et ansvar for at personalemøderne har et relevant pædagogisk indhold.

Vi er selv ansvarlige for at deltage aktivt i personalemøderne.

At vi alle arbejder loyalt i forhold til vores målsætning,

At vi kan give hinanden konstruktiv kritik,

At vi til stadighed reflekterer over og revurderer vores pædagogiske praksis.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Åbningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 17.00

 

Lukkedage 2017

10.-11.-12 april - dagene før påske.

26 maj - dagene efter Kristi Himmelfart

27.-28.-29. december - dagene mellem jul og nytår.