Sprog

Sprog

Sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Sprog er en færdighed til at høste viden og erfaringer.

Sproget er en forudsætning for brugbare løsninger af problemer og konflikter. Vi taler pænt til hinanden. Vi opfordrer til at børnene taler pænt til og om hinanden og svare, når man bliver spurgt om noget.

I tråd med Københavns Kommunes Læsepolitik arbejder vi med sprog som værende både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Vi går på biblioteket, hvor vi låner og læser bøger. Vi læser eventyr, rim og remser. Vi spiller teater. Børnene laver egne historier. Vi spiller spil om begreber, farver og mange andre ting. Vi leger sanglege, sanselege, kimslege etc. Vi skriver og tegner og støtter børnene i deres begyndende interesse for tal og bogstaver.

 

3-års sprogvurdering

I børnehaven vurderer vi, om vi gerne vil lave en sprogvurdering af dit barn. Denne sprogvurdering skal finde sted mellem barnet er 2,10 og 3,4 år og det er den samme vurdering vi bruger, hvad enten det er et barn med dansk som modersmål, eller som andet sprog. Sprogvurderingen er et arbejdsredskab, der skal sikre, at vi – sammen med jer – får bedre muligheder for at imødekomme barnets sproglige forudsætninger og udfordringer. Oplever vi at barnet har brug for at få styrket enkelte områder vil vi – igen sammen med jer – lægge en strategi for, hvordan vi i fællesskab hjælper barnet bedst muligt, hvilket også kan indbefatte henvisning og samarbejde med en talepædagog fra PPR.

Sprogstimulering af 2-sprogede børn

Vi kan måske også få brug for at lave en sprogvurdering af et 5 års barn og det er med de samme bevæggrunde, som gør sig gældende i f.m. 3 års vurderingerne.

I børnehaven tilrettelægger vi også sprogstimulerende aktiviteter for de 2-sprogede børn, som måtte have behov for det. Aktiviteterne vil altid tage udgangspunkt i barnets aktuelle formåen og behov. Frekvensen af strukturerede aktiviteter er forskellig fra barn til barn. Vi tilstræber at lave mange sproglige aktiviteter generelt i hele børnegruppen.

Vi er til hver en tid parate til at hjælpe med forslag og ideer til sprogarbejde hos jer selv derhjemme, eller med råd og vejledning af anden art. Vi har også forsk. papirer med bl.a. understøttende sproglige strategier og forslag til dialogisk læsning, ligesom det ”blå rum” nede ved rød stue, bliver brugt til at gå fra med nogle børn til sprogstimulering, eller andre sproglige udfordringer f.eks. forholdsord, genfortælle, forklare en hændelse etc. og rummet er fyldt med meget forskelligt materiale.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Åbningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 17.00

 

Lukkedage 2021

 30.-31 marts - dagene før påske.

 27.-28.-29.-30. og 31.december - dagene mellem jul og nytår.